Majläger, Boden

2009-05-15

Plats: Bodens Bushido Center, Boden (Prinsgatan 28).

Datum: 15-17 maj 2009.

Instruktörer:

Yukimitsu Hasegawa Sensei 6 Dan Shito Ryu (Shito-Kai)

Peter Svensson Sensei 3 Dan Wado Ryu (Wado-Kai)

Niklas Bremer Sensei 2 Dan Shito Ryu (Itosu Ryu)

Pontus Johansson Sensei 2 Dan Wado Ryu (Wado-Kai)

Peter Olsson Sensei 1 Dan ABCD Budokai

Mer info & anmälan