Gradering

2010-11-21

Kostnad:     9 kyu (vitt/ett rött sträck) -  100 kr         

                     8 kyu (två röda sträck) - 110 kr           

                     7 mon, 7 kyu (halvgult/gult) - 120 kr         

                     6 mon, 6 kyu (halvorange/orange)- 130 kr  

                     5 mon, 5 kyu halvgrönt/grönt) - 140 kr    

                     4 mon, 4 kyu halvblått/blått) - 150 kr

                     3 mon, 3kyu (halvbrunt/brunt) - 200 kr

För att allt ska flyta på så smidigt som möjligt vill vi att ni är på plats i god tid ombytta och klara. Graderingsavgiften ska vara betald senast 15 minuter före respektive graderingsgrupps start. Ha gärna jämna pengar med er.

Vi kommer att ha försäljning av bälten (70 kr). Det kommer också att finnas möjlighet att köpa klubb t-shirts, skydd, dräkter mm.

Anmäl dig till graderingen senast 15/11 genom att maila till info@norrteljekarate.se, uppge där namn på den som ska delta i graderingen.