SKV vinterläger, Herrljunga

2010-12-03

Här finner du information om lägret.

Meddela din instruktör i god tid om du planerar deltaga. Klubben står för transporten dit och hem.

Kontaktinfo instruktörer