SKW Sommarläger, Mariestad

2009-06-12

2009-06-12--18