Gradering - barn

2017-12-04

Måndag den 4/12, kl 18:00 - ca 19:15 kommer vi att genomföra gradering. Så den som inte deltar i gradering får gärna komma och titta på, men det blir alltså ingen ordinarie träning för barngruppen.

Anmälan till gradering görs genom inbetalning av graderingsavgiften (se nedan) via
Swish 123 097 29 84 alt. bg-nr 736-4144 senast torsdag 30/12.

Gradering till:
8 kyu (två röda streck) 110 kr
7 mon/kyu (halvgult/gult) 120 kr
6 mon/kyu (halvorange/orange) 130 kr
5 mon/kyu (halvgrönt/grönt) 140 kr

Kom ihåg! Alla barn är välkomna att pröva för gradering till nästa nivå, men deltagande är inte lika med att man är godkänd - utan barnen måste visa att de kan och behärskar teknikerna för respektive nivå.